Koffie en de lever

Er zijn verschillende onderzoeken gehouden naar het verband van koffie en de lever, maar de onderzoeken geven allemaal andere resultaten aan. Het ene onderzoek geeft aan dat teveel koffie voor leverkanker kan zorgen en andere onderzoeken geven aan dat dit niet het geval is. Er kan daarom geen duidelijke conclusie worden getrokken tussen de relatie van koffie en de lever. Maar koffie drinken kan wel in verband worden gebracht met een verlaagd risico op andere leveraandoeningen. Zo is er pas onderzoek gedaan waaruit naar voren is gekomen dat patiënten met een hogere koffieconsumptie een milder verloop vertoonden van fibrose, dit geldt dan vooral bij alcoholische leverziekten. Er zijn inmiddels vier epidemiologische onderzoeken gepubliceerd. Deze onderzoeken richtten zich op koffieconsumptie en het risico op leveraandoeningen. Het ging hierbij om vier patiëntonderzoeken. Deze onderzoeken kennen een aantal beperkingen. Daarom moet er goed naar de uitkomsten worden gekeken.

Uitkomsten onderzoeken relatie koffie en de lever

Koffie en de leverEr is in Noord Amerika een kleinschalig cross-sectioneel onderzoek verricht met 177 patiënten. Er zou bij hen binnen een half jaar een leverbiopsie plaatsvinden. Er is bij dit onderzoek een relatie gelegd tussen cafeïneconsumptie met minder ernstige hepatische fibrose. Dan is er een Italiaans cross-sectioneel onderzoek gehouden onder 749 patiënten met een chronische leveraandoening. Bij hen is er gekeken naar een mogelijk verband tussen alcohol en koffieconsumptie, maar er is ook gekeken naar het ontstaan van cirrose. Hieruit komt naar voren dat koffie een gunstig effect heeft. Maar er kunnen geen conclusies worden getrokken, mede door de lage aantallen in de subgroepen. Er is nog een ander Italiaans onderzoek gehouden onder 137 patiënten met niet-alcoholische leververvetting en die gegevens zijn vergeleken met een groep van 108 andere patiënten. Hetgeen wat uit dit onderzoek naar voren is gekomen kan wijzen op een mogelijk positief verband met koffieconsumptie. In de VS is een prospectief cohortonderzoek gehouden en daarbij werden 766 hepatitis C-besmette patiënten bijna vier jaar lang gevolgd. Daarbij vertoonden 230 patiënten een ernstig ziekteverloop, waarbij je kunt denken aan cirrose of een stijging van twee punten in de Ishak fibrosescore (daarbij gaat het over een histologisch scoringsysteem voor fibrose met een schaalverdeling van nul tot zes).

Onderzoeken en resultaten

Er is een onderzoek gehouden in Noord Amerika, daarbij is gekeken naar de effecten van voedingsgewoonten van patiënten met niet-alcoholische leververvetting. Dit was een onderdeel van de National Health and Nutrition Examination Surveyss. Daaruit is een onafhankelijke associatie tussen cafeïne inname en een lagere risico op NAFLD naar voren gekomen. Dit zou kunnen wijzen op een beschermend effect.

Conclusies koffie en de lever

Er kunnen nog geen duidelijke conclusies worden getrokken uit de bestaande onderzoeksresultaten naar koffie en de lever. Hetgeen wat we wel weten is dat teveel koffie drinken niet goed is, teveel frisdrank en teveel thee ook niet. Beperk het daarom allemaal zodat je weet dat het in ieder geval nooit teveel kan zijn wat er in je lichaam komt. Het is beter om af te wisselen in hetgeen wat je drinkt en dat geldt ook voor koffie. Of de lever nu wel of niet wordt aangetast door koffie drinken, als je niet teveel drinkt zal dat ook beperkt blijven. Zolang er geen goede onderzoeksresultaten zijn naar het verband tussen koffie en de lever, kun je maar beter jezelf ervoor beschermen.