Koffie en diabetes type 2

Veel mensen vragen zich af of er een verband is tussen koffie en type 2 diabetes. Er zijn hier diverse onderzoeken naar gedaan en daaruit komt naar voren dat er een verband is tussen de consumptie van koffie en een verlaagd risico op diabetes type 2. Het risico is duidelijk aanwezig binnen diverse bevolkingsgroepen en dit neemt af bij een toename van de consumptie van koffie. Er wordt gezegd, dat iedere extra kop koffie tot maximaal zes à acht koppen per dag in verband kan worden gebracht met een verlaging van de kans op diabetes type 2, van 5-10%. Nog niet alles is bekend over de relatie tussen koffie en type 2 diabetes. Het verband kan nog niet worden verklaard.

Gehouden onderzoeken koffie en diabetes type 2

Koffie en diabetes type 2Er is een Nederlands cohortonderzoek gehouden in 2002, waarbij onder 17.111 volwassenen 306 nieuwe gevallen van diabetes type 2 zijn vastgesteld. Binnen dit onderzoek is ook aangetoond dat proefpersonen die minimaal zeven kopjes koffie per dag dronken 50% minder kans hadden op diabetes type 2. Deze resultaten zijn intussen al door meer dan tien andere onderzoeken bevestigd. Maar er is meer onderzoek naar gedaan, eind 2009 is er namelijk door een groep deskundigen een systematische studie inclusief meta-analyse gehouden van de beschikbare prospectieve epidemiologische onderzoeken naar diabetes type 2 en de consumptie van koffie, daarbij ging het ook over cafeïnevrije koffie en thee. Met dit onderzoek hebben 457.922 personen meegedaan en 21.897 nieuw vastgestelde gevallen van diabetes type 2 uit acht verschillende landen. Alle onderzoeken laten opmerkelijke gegevens zien, maar het ene onderzoek laat weer wat anders zien dan het andere gehouden onderzoek.

Cafeïnevrije koffie en thee

Veel onderzoeken hebben gekeken naar de relatie tussen het drinken van cafeïnevrije koffie of thee. Daarbij is er ook gekeken naar het risico op diabetes type 2. Veel onderzoeken kijken ook naar de invloed van cafeïnevrije koffie en thee. Uit de meeste gehouden onderzoeken komt wel naar voren dat teveel koffie niet goed is, maar dat geldt eigenlijk voor alle producten. Teveel is nooit goed, dus wanneer je de kans op diabetes type 2 zo laag mogelijk wilt houden, is het beter om niet teveel koffie te drinken. Een paar kopjes per dag kan gerust, maar drink niet teveel. Je weet dat teveel nooit goed is, dat geldt ook bij koffie. Het is beter dat je af en toe een kopje neemt en het afwisselt met ander drinken zodat je lichaam diverse stoffen binnenkrijgt. Als mensen diabetes type 2 hebben, dan mogen zij vaak wel koffie drinken, maar moeten zij letten op de hoeveelheid en wat zij in de koffie doen. Het ligt ook aan de ernst van de diabetes type 2. Er zijn ook mensen die geen koffie meer drinken als zij diabetes hebben, maar ook dat is per persoon verschillend.