Koffie en galstenen

Als je dol bent op koffie ben je misschien wel benieuwd naar het verband tussen koffie en galstenen. Er zijn verschillende onderzoeken gehouden om meer duidelijkheid te krijgen over de relatie tussen koffie en galstenen. Er zijn om te beginnen twee omvangrijke prospectieve cohortonderzoeken gehouden. Tijdens deze onderzoeken is er gekeken naar de relatie tussen koffieconsumptie en het ontstaan van galblaasaandoeningen. Uit dit onderzoek wordt consistent melding gedaan van statistisch significante inverse verbanden tussen de koffieconsumptie en het risico op symptomatische galstenen. Dit zou er op kunnen wijzen dat koffieconsumptie een gunstig effect heeft. Maar met zekerheid kan dat niet worden gezegd. Er zijn namelijk ook meer onderzoeken gedaan en daarbij wordt geen direct verband waargenomen tussen koffieconsumptie en galblaasaandoeningen. Maar er wordt wel gezorgd voor andere interessante inzichten. Een van deze gegevens komt uit een cross-sectioneel onderzoek. Dit onderzoekt wijst er op dat koffie mogelijk voor verschillende effecten zorgt. Dit zou afhankelijk zijn van in hoeverre de galblaasaandoening is gevorderd. Er zou wel bewijs zijn voor hetgeen dat cafeïne aanzet tot galblaascontractie. Maar er moet altijd een groter onderzoek worden gehouden om dit ook echt aan te kunnen tonen.

Weinig onderzoek

Koffie en galstenenSinds 2002 zijn er maar weinig relevante epidemiologische onderzoeken gehouden over de rol van koffie bij galblaasaandoeningen. Daarom is het van belang dat er in de toekomst wel weer naar gekeken worden. Of dat koffie nu een gunstig effect heeft of niet, als we dit weten kunnen we wel wat aan de galstenen doen. Als het namelijk zo is dat als je veel koffie drinkt, dat je dan een verhoogde kans hebt op galstenen, dan moet je minderen met de koffie. Als blijkt dat koffie gunstig is en je hebt vaak galstenen dan kun je misschien koffie leren drinken of meer koffie drinken. Het ligt er dus echt aan wat de uitkomsten zeggen, maar tot op heden kun je gewoon koffie drinken en is er nog geen duidelijk verband aangetoond tussen koffie en galstenen.

Onderzoek naar relatie koffie en galstenen

Artsen zijn benieuwd naar de relatie tussen koffie en galstenen, maar wij ook. We willen graag weten hoe het er voor staat want er zijn steeds meer mensen die te maken krijgen met galstenen. Maar hoe komen we hier aan ligt het wel of niet aan koffie? Als we dit weten kunnen we er zelf als mens ook al op inspelen en hopelijk de kans verkleinen. Het is daarom goed dat er wereldwijd onderzoeken worden gehouden zodat het verband duidelijk wordt, maar de vraag is, zal dat op korte termijn gebeuren? We weten het niet, maar als de relatie duidelijk wordt, zullen we daar zeker op inspelen.